Verfügbare Treiber

Die hier aufgeführten Treiber sind in EuroCUT Basic enthalten. Neue Treiber können von der Treiber-Download-Seite heruntergeladen werden.

Allen Datagraph
824
830
836
848
936
 
Anagraph
ANA Express AE-101
ANA Express AE-101e
ANA Express AE-120
ANA Express AE-120e
ANA Express AE-60
ANA Express AE-60e
ANA Express AE-70
ANA Express AE-75e
 
Aristo
AG 130 Signline
AG 50 Offline
AG 50 Signline
AG 600
AG 75 Signline
AG 75 Signline ABS
GL_TL
ARISTOMAT 1310
ARISTOMAT 1317
ARISTOMAT 1617
ARISTOMAT 1625
ARISTOMAT 20x/30x/40x
 
Artsign
Artsign
 
ASC365
ASC365
 
Atlas
Atlas
 
Automated Cutting Systems
ACS Design Studio Eagle
 
Calcomp
Classic
 
Cogi
CA 1300
CA 730
CP 630
CT 1200
CT 630
E 1360
E 720
E 870
 
Cole
CL1100
CL1350
CL720
CL870
 
COPAM
CP-2500
CP-3050
CP-3500
CP-4050
CP-4500
 
Creation
PCUT CR1080
PCUT CR1200
PCUT CR630
PCUT CR900
PCUT CS1080
PCUT CS1200
PCUT CS630
PCUT CS900
PCUT CT1000
PCUT CT1200
PCUT CT1300
PCUT CT1600
PCUT CT630
PCUT CT635
PCUT CT900
PCUT CTN1080E
PCUT CTN1200E
PCUT CTN1500
PCUT CTN630
PCUT CTN630E
PCUT CTN900
PCUT CTN900E
 
Creation HK
King Cut KCUT A1200
King Cut KCUT A24
King Cut KCUT A36
King Cut KCUT A48
King Cut KCUT A900
King Cut KCUT B24
King Cut KCUT B48
King Cut KCUT B900
King Cut KCUT CT1200
King Cut KCUT CT24
King Cut KCUT CT36
King Cut KCUT CT48
King Cut KCUT CT630
King Cut KCUT CT760
King Cut KCUT CT900
 
DAS
SmartCutter 12
SmartCutter 24
 
DCS
DCS-F300
 
Desay
XP-300P
XP-380P
XP-450P
XP-540P
XP-660P
 
DGI
Omega OM-100
Omega OM-130
Omega OM-150
Omega OM-40
Omega OM-60
Omega OM-70
Omega OM-80
 
Emblem
EC 120
EC 60
 
Encad
NovaCut Serie
 
Foison
C12
C24
C48
CT-1200
CT-630
FS-24
FS-48
S24
 
GCC
AR 24
Bengal BN-60
Bobcat BI-60
Expert 24
Expert 24 LX
Expert 52
Expert 52 LX
Expert II 24
Expert II 24 LX
Expert II 52
Expert II 52 LX
Expert Pro-132S
Expert Pro-60
i-Craft
Jaguar II 101
Jaguar II 132
Jaguar II 61
Jaguar III 101
Jaguar III 132
Jaguar III 183
Jaguar III 61
Jaguar IV 101
Jaguar IV 132
Jaguar IV 183
Jaguar IV 61
Jaguar JG 101S
Jaguar JG 132S
Jaguar JG 61
Jaguar JG 76S
Jaguar V 101
Jaguar V 101 LX
Jaguar V 132
Jaguar V 132 LX
Jaguar V 160
Jaguar V 160 LX
Jaguar V 183
Jaguar V 183 LX
Jaguar V 61
Jaguar V 61 LX
Jaguar V LX 101
Jaguar V LX 132
Jaguar V LX 183
Jaguar V LX 61
Puma II 132
Puma II 60
Puma III 132
Puma III 60
Puma IV 132
Puma IV 132 LX
Puma IV 60
Puma IV 60 LX
Puma IV LX 132
Puma IV LX 60
Puma SP 132S
Puma SP 30
Puma SP 60
RX II-101S
RX II-132S
RX II-183S
RX II-61
RX II-61-CR
RX-101S
RX-132S
RX-183S
RX-61
Sable SB-60
SignPal GRC Serie
SignPal LYNX S-132S
SignPal LYNX S-30
SignPal LYNX S-60
Ultra GRC-101S
Ultra GRC-132S
Ultra GRC-50
Ultra GRC-61
Ultra GRC-76S
 
Gerber
EmbossTrack
Envision 375
Envision 750
FasTrack
FasTrack 1300
FasTrack 550
FasTrack 650
GS15
HS 15 /750
Odyssey
P2C 1200
P2C 1400
P2C 1400 Tangential
P2C 1600
P2C 1600 Tangential
P2C 600
Sprint/4B alt
Sprint/4B Fastboard
Sprint/4B neu
 
Grafityp
CSR
CSR Ecom 92
CSRTurboDMPL
Flachbett
 
Graphtec
(HPGL) alt
CE 1000-60 (HPGL)
CE 3000-120 (+USB)
CE 3000-40 (+USB)
CE 3000-60 (+USB)
CE 3000Mk2
CE 5000-120
CE 5000-40
CE 5000-60
CE 6000-120
CE 6000-40
CE 6000-60
CE 7000-130
CE 7000-160
CE 7000-40
CE 7000-60
Craft ROBO
Craft ROBO PRO II
FC Serie (GPGL)
FC4100-100 (HPGL)
FC4100-130 (HPGL)
FC4100-75 (HPGL)
FC5100-100 (HPGL)
FC5100-130 (HPGL)
FC5100-75 (HPGL)
FC7000-100
FC7000-130
FC7000-160
FC7000-60
FC7000-75
FC8000-100
FC8000-130
FC8000-160
FC8000-60
FC8000-75
FC8600-100
FC8600-130
FC8600-160
FC8600-60
FC8600-75
FC9000-100
FC9000-140
FC9000-160
FC9000-75
JX 1060 (HPGL)
JX 1130 (HPGL)
o. Randlochung alt
Sign Jet Serie
 
Gravograph
Gravo-BOX 97
IS6000
IS800
   
Helo
HSP 1360
HSP 360
HSP 720
 
Hengxing
Rabbit HX-1000
Rabbit HX-1120
Rabbit HX-1360
Rabbit HX-630
Rabbit HX-720
Rabbit HX-800
Rabbit HX-960
 
HobbyCut
ABH-1351
ABH-361
ABH-721
 
Houston
100C DMPL
69C DMPL
 
HP
Latex 54
Latex 54B
Latex 64
 
Ioline
Ioline
Artpro 3500
Artpro 3700
Artpro 4000
Classic
Signmaker 5000
SmarTrac I/S 110
SmarTrac I/S 130
SmarTrac I/S 60
SmarTrac I/S 85
Studio 7
Studio 8
Super 88
 
Jiachen
JC-1100DS
JC-1100E
JC-1100H
JC-1350DS
JC-1350E
JC-1350H
JC-720DS
JC-720E
JC-850DS
JC-850E
JC-850H
 
Kierner
KS 90 (DCS)
 
Kimoto
Freecut 130
Freecut 150
Freecut 60
Freecut 75
 
Kuhlmann
MVP
 
LG Palopoli
MLP-24
 
Liyu
HC 1201
HC 751
HC 901
MC 631
MC 801
SC 1261
SC 631
SC 801
 
Master
XP-300P
XP-380P
XP-450P
XP-540P
XP-660P
 
Masterplot
Masterplot
 
MAX
CM-200
 
Mimaki
CG-100
CG-100EX
CG-100Lx
CG-100SR II
CG-100SR III
CG-101
CG-12
CG-121
CG-130 FX II
CG-130EX
CG-130FX
CG-130Lx
CG-130SR II
CG-130SR III
CG-160 FX
CG-160 FX II
CG-45
CG-5
CG-50
CG-51
CG-6
CG-60EX
CG-60i
CG-60SR
CG-60SR II
CG-60SR III
CG-60st
CG-61
CG-75 FX
CG-75 FX II
CG-9
CG-90i
CG-90SD
CJV-30-100
CJV-30-130
CJV-30-160
CJV-30-60
ME 500
ME 650
MY CUT
 
Mutoh
Junior 24
Kona 1400
Kona 1650
Kona 760
MC-1000
MC-1000S
MC-1300
MC-1300S
MC-1650
MC-650S
MC-750S
SC Serie
SC-1000E
SC-1300E
SC-550
SC-650E
SC-750E
TC-1000
TC-1300
TC-650
TC-750
Ultima SC 1400D
ValueCut VC-1300
ValueCut VC-1800
ValueCut VC-600
XP-1251C
XP-521C
XP-621C
XP-941C
 
New Star
Omega OM-100
Omega OM-130
Omega OM-150
Omega OM-40
Omega OM-60
Omega OM-70
Omega OM-80
 
ORXYZ
Elite
HX-Serie
JML-Serie
LX-Serie
OR-Serie
 
Pericut
1000
1000/1300 IT (Transfer)
1300
901
901/1000/1300
 
PERITEC
1000/1200
 
RCS-Isert
Fräse,Gravierer
 
Redsail
RS1120C
RS1360C
RS720C
RS800C
 
Refine
EH-1101
EH-1351
EH-721
EH-871
MH-1101
MH-1351
MH-721
MH-871
 
Roland
CJ-500
CM 12
CM 24
CM 300
CM 400
CM 500
CX 12
CX 24
CX-300
CX-400
CX-500
EGX-350
GR-420
GR-540
GR-640
GR2-540
GR2-640
GS-24
GX-24
GX-300
GX-400
GX-500
GX-640
PC 50
PC 60
PNC 1000
PNC 1100
PNC 1200
PNC 1210
PNC 1410
PNC 1800
PNC 1850
PNC 1860
PNC 2100
PNC 2300
PNC 2700
PNC 5000
PNC 900
PNC 910
PNC 950
PNC 960
SP-300 (USB)
SP-300 (USB) Print & Cut
SP-540
SP-540 Print & Cut
   
Secabo
C120
C40
C60
C60 II
S120
S160
S60
 
SEI
Flachbett PLT 70 / 100
 
Seiki Tech
SK-1100H
SK-1100T
SK-1350H
SK-1350T
SK-720H
SK-720T
SK-850H
SK-850T
SK-870T
 
Silhouette
Cameo
 
Summa
S One D120
S One D140
S One D140 FX
S One D160
S One D60
S One D75
S-Class 2 S120 D
S-Class 2 S120 T
S-Class 2 S120 TA
S-Class 2 S140 D
S-Class 2 S140 T
S-Class 2 S140 TA
S-Class 2 S160 D
S-Class 2 S160 T
S-Class 2 S160 TA
S-Class 2 S75 D
S-Class 2 S75 T
S-Class 2 S75 TA
S-Class S120 D
S-Class S120 T
S-Class S120 TA
S-Class S140 D
S-Class S140 T
S-Class S140 TA
S-Class S160 D
S-Class S160 T
S-Class S160 TA
S-Class S75 D
S-Class S75 T
S-Class S75 TA
SummaCut D1020
SummaCut D120 / D120 SE
SummaCut D120R
SummaCut D1220
SummaCut D140
SummaCut D140R
SummaCut D15
SummaCut D160R
SummaCut D500
SummaCut D520
SummaCut D60 / D60 SE
SummaCut D60R
SummaCut D60R FX
SummaCut D620
SummaCut D75R
SummaCut D760
SummaSign Pro D-Serie
SummaSign Pro D1010
SummaSign Pro D1300
SummaSign Pro D1400
SummaSign Pro D1600 SL
SummaSign Pro D610
SummaSign Pro D750
SummaSign Pro T 750
SummaSign Pro T-Serie
SummaSign Pro T1010
SummaSign Pro T1300
SummaSign Pro T610
SummaSign T 1400 Pro
SummaSign T 1600 Pro SL
SummaSign T1010A
SummaSign T600
 
Summagraphics
D1000
T1000
 
Technoplot
Millennium T 610 Pro
Millennium T 750 Pro
 
Teetz
Steuerung
 
Universal-Treiber
DMPL 0.025
HPGL 0.01
HPGL 0.025
HPGL 0.05
HPGL/2
 
USCutter
MH-1101
MH-1351
MH-721
 
VCS
MultiCAM
 
VHF
VHF1
 
Vinyl Express
Bobcat
Lynx
Panther I 24
Panther I 30
Panther I 40
Panther I 50
Panther II 24
Panther II 30
Panther II 40
Panther II 50
Panther III 24
Panther III 30
Panther III 40
Panther III 50
Puma I
Puma II
Q Serie 100
Q Serie 130
Q Serie 160
Q Serie 24
Q Serie 30
Q Serie 42
Q Serie 54
Q Serie 60
Q Serie 64
Q Serie 75
Qe60
Qe60+
R Serie 19
R Serie 24
R Serie 31
R Serie 39
R Serie 44
R Serie 53
ULTRA 24
ULTRA 30
ULTRA 40
ULTRA 50
 
VULCAN
FC-500VC
 
VyTek
GEM40
GEM54
 
WEEKE
Fräse
 
Wild-Leica
TA 10
TA 10 BL
TA 10 BXL
TA 10 S
TA 100
TA 100 BL
TA 100 BXL
TA 100 S
TA 2
TA 2L
TA 30
TA 30 ohne Vorschub
TA 40
TA 40 TP
TA 400
TA 400 (Stop v. Transp.)
TA 400 G
TA 400 G (Stop v. Transp.)
TA 400 MC
TA 400 MC (Stop v. Transp.)
TA 400 TP
TA 400 TP (Stop v. Transp.)
TA 41
TA 410 E / ES
TA 410 mit Saugbalken
TA 500
TA 500 MC
TA 510
TA 510 S
 
WISSNER
115 ( HPGL )
 
Zünd
2XL-3000
2XL-3000cv
3XL-3000
3XL-3000cv
L-1200
L-1200cv
L-1600
L-1600cv
L-2500
L-2500cv
L-3000
L-3000cv
L-800
L-800cv
LH-1600
LR-1600
M-1200
M-1200cv
M-1200s
M-1600
M-1600cv
M-800
M-800cv
P-1200
P-1600
P-2000
P-700
S-800
S-800cv
XL-1200
XL-1200cv
XL-1600
XL-1600cv
XL-2500
XL-2500cv
XL-3000
XL-3000cv
XL-800
XL-800cv